Brede dienstverlening bij re-integratie

Mensen aan werk helpen, dat is onze specialiteit. Daarvoor werken wij als brede dienstverlener voor re-integratie – en alles wat daarbij komt kijken – nauw samen met werknemers, werkgevers, UWV en gemeenten.

Onze missie

Creatieve Mobiliteit Services verlicht de financiële druk op sociale voorzieningen en budgetten door:

  • Mensen die kunnen en willen werken te begeleiden bij hun terugkeer in het arbeidsproces (re-integratie).
  • Mensen voor te bereiden op de terugkeer in het arbeidsproces (sociale activering).
  • Mensen weer te laten deelnemen aan de samenleving (participatie).

Wij doen dit voor werknemers en in opdracht van werkgevers, UWV, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Waarom doen wij dit?

Elk mens – ongeacht zijn of haar opleiding – heeft het recht op arbeidsmobiliteit. Welzijn en gezondheid vormen daarvoor de basis. Iedereen kan daarom rekenen op onze hulp bij de terugkeer naar het arbeidsproces. En indien nodig bij zelfstandig wonen, gezondheidszorg, geldzaken en onderwijs. Door deze integrale begeleiding vinden én behouden mensen werk.

Hoe doen wij dit?

Mensen in beweging krijgen, is een complex proces dat vraagt om intensieve, persoonlijke begeleiding. Om resultaat te behalen, denken wij vanuit de talenten van mensen. Lukt het niet linksom, dan gaan we rechtsom.

Onze coaches schakelen en communiceren snel. Zij voorkomen daarmee dat een werknemer terugvalt in oude gewoonten of in een negatieve spiraal belandt. Arbeidsdeskundigen, klantmanagers en werkgevers zijn voor ons de regiehouders van het re-interatietraject. Met hen onderhouden wij actief contact.

Wij staan voor

  • Werk vinden en behouden
  • Brede dienstverlening die obstakels wegneemt
  • Actieve dialoog met klant en opdrachtgevers
  • Wilt u meer weten over onze brede dienstverlening?

    Neem contact met ons op