Activering voor wie niet kan werken

Mensen die niet meer kunnen werken, helpen wij bij het vinden van een nieuw doel in hun leven. Tijdens de activering kijken wij niet alleen naar wat de klant kan, maar ook wat ze willen. Zo bieden wij bijvoorbeeld ondersteuning bij het vinden van dagactiviteiten, vrijwilligerswerk of een opleiding.

Participeren in de maatschappij

Het doel van activering is om mensen weer te laten participeren in de maatschappij. Creatieve Mobiliteit Services biedt coaching waarbij sociale contacten en activiteiten buiten de deur een integraal deel is van het activeringsproces. Door deze vorm van activering helpen de coaches van Creatieve Mobiliteit Services niet alleen bij het vergroten van de veerkracht maar ook de zelfredzaamheid bij de klant. Hierdoor wordt de re-integratie binnen de samenleving niet alleen bevorderd maar is het voor klanten ook eenvoudiger om eventueel weer (deels) aan het werk te gaan in de toekomst.

Zinvolle toekomst

Tijdens het activeringsproces houden wij te allen tijde rekening met de wensen van de klant. Heeft een klant bijvoorbeeld interesse in een bepaalde activiteit? Dan zorgen wij dat de klant de mogelijkheid krijgt om zich hier op te richten. Weet de klant nog niet wat hij of zij willen doen met hun toekomst? Dan ondersteunen wij de klant bij het vinden van een nieuw levensdoel waarbij de mogelijkheden en wensen van de klant centraal staan. Dit doen wij o.a. door het houden van goede gesprekken met de klant waarbij er dieper in wordt gegaan op de reeds aanwezige interesses en vaardigheden.

Meer weten over onze diensten?

Wilt u meer informatie over activering voor mensen die niet meer kunnen werken? Of heeft u een vraag over een van onze andere diensten op het gebied van re-integratie? Neem dan contact met ons op! Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Wij staan voor

  • Werk vinden en behouden
  • Brede dienstverlening die obstakels wegneemt
  • Actieve dialoog met klant en opdrachtgevers
  • Wilt u meer weten over onze brede dienstverlening?

    Neem contact met ons op